เกี่ยวกับTCS&GTS

        บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  ดำเนินธุรกิจให้บริการงานรักษาความปลอดภัย จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะมากว่า 15 ปี  โดยมีความมุ่งมั่น ในความคิด ปรัชญา และพร้อมที่จะพัฒนาประสิทธิภาพอย่างแรงกล้า เพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แด่ผู้ว่าจ้างได้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุด และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ในปี พ.ศ 2563 บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ก่อตั้งบริษัทฯในเครือของเรา ขึ้นมาซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ในนาม บริษัท จี ที เอส ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯได้บริการเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการดูแลผู้ว่าจ้างได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพตามมาตราฐานของเรา

TCS SECURITY GUARD SERVICE & GTS SECURITY GUARD
19/19 หมู่ 1   ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามข้อมูลโทร : 062-618-8448,089-000-8848 
โทร/แฟกซ์   02-1012879   E-mail : tcs_guard@hotmail.com,gts.guard19@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×