เกี่ยวกับTCS&GTS

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ จากคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในงานบริหารด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอนึ่ง บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยเป็น เวลากว่า 10 ปี โดยเล็งเห็นงานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันจะมีปัญหาทั้งในด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
                   ทั้งนี้ในปี 2563-2564 บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  เป็นธุรกิจขนาดเล็ก SME จึงก่อตั้งบริษัทน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย จี ที เอส ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อภายภาคหน้าธุรกิจขนาดเล็กจะก้าวกระโดดขึ้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เต็มตัว
 


TCS SECURITY GUARD SERVICE & GTS SECURITY GUARD
19/19 หมู่ 1   ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามข้อมูลโทร : 063-3733513,089-000-8848 
โทร/แฟกซ์   02-1012879   E-mail : tcs_guard@hotmail.com,gts.guard19@gmail.com
 
×