รับสมัคร

หัวหน้าชุด/พนักงานรักษาความปลอดภัย

อายุระหว่าง 20-55 ปี 

สวัสดิการ

: ลากิจได้ 10 วัน/ปี

: วันหยุดนักขัตฤกษ์ รายได้ 2 แรง

: เงินเบิกรายสัปดาห์ ทุกวันที่ 5-10-25-สิ้นเดือนครั้งละ 1000  บาท

: บริษัทสำรองที่พักให้ใกล้หน่วยงาน

: มีสวัสดิการประกันสังคม

: ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์(แพทย์ระบุให้หยุด)

: อบรม มีอาหารเลี้ยงระหว่างอบรม

ฝ่ายสรรหาว่าจ้างบุคลากร

Tel:   062-618-8448, 089-000-8848
 
Widget code
เว็บสำเร็จรูป
×